Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

H+H Beton komórkowy – najważniejsza jakość

Jednym z podstawowych filarów idei „Build with ease – Buduj z łatwością”, na których oparta jest strategia H+H, jest produkcja najwyższej jakości betonu komórkowego. 

Najwyższa jakość to między innymi:

  • bloczki o dużych wytrzymałościach na ściskanie pozwalające wznosić budynki do 4÷5 kondygnacji
  • materiał ścienny o doskonałych parametrach cieplnych przeznaczony do budownictwa energooszczędnego
  • gwarantujące bezpieczeństwo bloczki w maksymalnych klasach odporności ogniowej

Jakość produktów z betonu komórkowego wynika również z dokładności z jaką wytwarzane są elementy ścienne. Norma PN-EN 771-4 „Wymagania dotyczące elementów murowych, Część 4” wyznacza dopuszczalne odchyłki wymiarowe, z jakimi mogą być produkowane elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe przypisane są do jednej z trzech kategorii wymiarowych:

  • GPLM (General Purpose and Lightweight Mortar) – kategoria wymiarowa produktów najmniej dokładnych przeznaczonych do murowania na “grubych” zaprawach zwykłych lub lekkich
  • TLMA (Thin Layer Mortar category A) – typowe produkty do murowania na zaprawach do cienkich spoin
  • TLMB (Thin Layer Mortar category B) – najdokładniejsze produkty do murowania na zaprawach do cienkich spoin

Produkty z betonu komórkowego wyprodukowane w kategorii wymiarowej TLMB wpływają na jakość prac murarskich. Kategoria TLMB to:

  • łatwe murowanie z precyzyjnie wytwarzanych bloczków,
  • niewielkie zużycie klejących zapraw do cienkich spoin (spoina grubości 1÷2 mm),
  • niewielkie zużycie warstw wykończeniowych (zapraw tynkarskich, klejów do warstw izolacyjnych).

H+H realizując ideę „Buduj z łatwością” konsekwentnie pracuje nad podnoszeniem jakości oferowanych produktów. Dążąc do tego celu w kolejnych fabrykach H+H Polska wprowadzany jest najwyższy standard kategorii wymiarowej produktów – kategoria TLMB. W roku 2014 podniesieniem jakości objęto zakłady w Puławach i Warszawie. Od 14 kwietnia 2015 roku do grupy zakładów produkujących bloczki kategorii TLMB dołączyły zakłady w Redzie i Żelisławicach.

Kolejnym etapem podnoszenia jakości wyrobów H+H jest dywersyfikacja asortymentu produkowanego w kategorii wymiarowej TLMB na dwa standardy: H+H Gold oraz H+H Gold+. Podział na standardy oparty będzie o unikalne cechy wytrzymałościowe oraz o typoszereg wymiarowy bloczków produkowanych w fabrykach H+H Polska (szczegóły podziału w Tabeli 2). Obecnie produkty H+H wytwarzane są w 6 zakładach w Polsce: Reda, Lidzbark, Warszawa, Puławy, Gorzkowice i Żelisławice. W planach jest wprowadzenie najbardziej zaawansowanego technologicznie standardu H+H Gold+ w zakładzie Reda (obok zakładu w Gorzkowicach produkującego wyroby w tym standardzie od 2009 roku). Standard H+H Gold obejmował będzie zakłady: Warszawa, Puławy i Żelisławice.

(źródło: H+H)


Czytaj również:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia