Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Sfinansuj budowę

Kosztorys budowlany i budżet kosztów inwestycji

Każda inwestycja budowlana wiąże się z pokaźnymi wydatkami i nie może się obejść bez szczegółowego oszacowania kosztów – dopiero wtedy można zaplanować sposób finansowania całej budowy. Kosztorys budowlany stanowi kalkulację nakładów finansowych i pozwala prawidłowo ocenić wydatki, a następnie kontrolować wszystkie koszty i szukać oszczędności na każdym etapie budowy domu. 

Bezpieczna budowa

Budowa domu stanowi ważne przedsięwzięcie, dlatego rachunek ekonomiczny odgrywa tu kluczową rolę. Kosztorys jest podstawą do zaplanowania harmonogramu i przestrzegania realizacji kolejnych etapów prac, określenia wydatków poniesionych na robociznę i sprzęt, stanowi też podstawę rozliczenia między inwestorem a wykonawcą podczas zakończenia poszczególnych etapów jak i całości inwestycji. Dla banków kosztorys stanowi podstawę do udzielenia kredytu – na jego podstawie bank ustala liczbę i wartość poszczególnych transz kredytu hipotecznego.  

Kto przygotowuje kosztorys

Rzetelny kosztorys budowlany ma istotny wpływ na całą realizację budowy i pozwala na redukcję kosztów inwestycji. Można go wykonać samodzielnie, jednak jest to zadanie dość żmudne, dlatego warto skonsultować się z ekspertem i wspólnie wybrać najlepsze rozwiązania. Przygotowaniem kosztorysów zajmują się kosztorysanci – architekci i inżynierowie budownictwa.

Kosztorys umożliwia m.in. sporządzenie budżetu kosztów realizacji budowy, kontrolowanie kosztów na poziomie realizacji i wykonania zlecenia budowlanego oraz racjonalizację wydatkowania środków finansowych.

Zamów kosztorys do projektu Pracowni Projektowej ARCHIPELAG

Budżet kosztów inwestycji

Wyszczególnione w kosztorysie kalkulacje oraz wyceny pozwalają na bieżący nadzór nad budżetem kosztów. W budżecie kosztów budowy znajdują się stawki, które wynikają z własnych wyliczeń. Inwestor, szacując budżet budowy, musi wiedzieć ile pieniędzy chce i może wydać na działkę oraz budowę domu. Trzeba dokładnie podliczyć, ile pieniędzy mamy już odłożonych, ile potrzebujemy z kredytu i jaką kwotę chcemy przeznaczyć na działkę, a jaki procent niezbędny jest na wybudowanie naszego domu. Nasz prywatny biznes plan jak i zamówienie kosztorysu budowy to nieodzowne warunki pomyślnego końca inwestycji.  

Kosztorys budowlany obejmuje m.in.:

  • ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, która zawiera krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami
  • solidnie przygotowany przedmiar lub obmiar robót
  • zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny wraz z ich kosztami zakupu
  • podsumowanie kosztorysu

Na cenę kosztorysową składają się:

Ck = R + S + Kp + M + Kz + Z + VAT 

Ck – Cena kosztorysowa

R – wartość kosztorysowa robocizny

(jest określana na podstawie ilości potrzebnych godzin pracy oraz stawki za roboczogodzinę zaproponowanej przez oferenta)

M – wartość kosztorysowa materiałów budowlanych

S – wartość kosztorysowa pracy sprzętu budowlanego

(są sumą iloczynów ilości robót, norm czasu pracy sprzętu i stawek jednostkowych (cen) pracy sprzętu)

Kz – koszty zakupu

(np. koszty transportu materiałów)

Kp – koszty pośrednie

(nazywane także kosztami ogólnymi, które najogólniej można określić jako koszty ponoszone przez firmę budowlaną (a które nie są zaliczane do kosztów bezpośrednich) związane z działalnością produkcyjną firmy na placach budowy oraz zarządzania całym przedsiębiorstwem.

Z – Zysk kalkulacyjny

(składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej obejmujący wartości niezbędne do zapewnienia rozwoju i ryzyka wykonawcy, np. związane z obowiązkiem usuwania wad ukrytych w okresie rękojmi i gwarancje jakości)

Pv – Podatek Vat


W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztorysach zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacji ARCHIPELAGU:

tel.: (71) 798 38 00 | e-mail: biuro@archipelag.pl | www.archipelag.pl 

Zapraszamy! 

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia