Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Budowa garażu wymaga pozwolenia albo zgłoszenia

Jeszcze rok temu na budowę każdego garażu trzeba było mieć pozwolenie. 26 września ubiegłego roku zmieniło się jednak prawo budowlane i teraz wiele osób tylko zgłasza budowę garażu uznając go za budynek gospodarczy.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 prawa budowlanego wolno stojące parterowe budynki gospodarcze nieprzekraczające 25 mkw można budować po uprzednim zgłoszeniu staroście zamiaru ich budowy. Przewidziany jest jednak warunek że łączna ich liczba nie przekracza dwóch budynków na każde 500 m kw powierzchni działki. Przepis nie mówi jednak wprost o garażach ani o przeznaczeniu w budynku gospodarczym pomieszczeń na ten cel. Brak również zapisu mówiącego co należy rozumieć pod pojęciem garażu. Są starostwa które w dalszym ciągu wymagają pozwolenia na budowę każdego garażu także takiego do 25 mkw. Budujący starają się ominąć taki wymóg zgłaszając budowę budynku gospodarczego a następnie zmieniając sposób jego użytkowania na garaż. Zamiar zmiany sposobu użytkowania również wymaga tylko zgłoszenia. Trwają prace nad zmianą regulacji prawnej i wprowadzenia zapisu z którego by jasno wynikało że garaż to budynek gospodarczy (ale tylko taki do trzech stanowisk).