Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Taki dokument jest niezbędny do tego, aby legalnie zamieszkać w swoim domu. Zawiadomienie należy złożyć w ciągu 14 dni od chwili zakończenia budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Do oświadczenia trzeba dołączyć:

 • oryginalny, uzupełniony dziennik budowy
 • oświadczenie kierownika budowy z informacją, że dom wybudowano zgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego, a teren budowy został uporządkowany
 • protokoły z kontroli, jeżeli takie miały miejsce
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • dokumentację powykonawczą w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu pojawiły się zmiany
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) powstałą po zakończeniu budowy domu

Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia zawiadomienia urząd nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania budynku. Podczas 14 dni urząd ma prawo skontrolować obiekt. Jeżeli podczas kontroli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości nakaże naprawienie błędów, a dodatkowo może nałożyć na inwestora karę.

Pozwolenie na użytkowanie

Taki dokument jest niezbędny w przypadku, jeżeli budowa domu była samowolą, która została zalegalizowana w trakcie trwania prac, jeżeli w czasie budowy nastąpiły różne nieprawidłowości, np. prace zostały wykonane niezgodnie z projektem lub gdy po zakończeniu inwestycji stwierdzono, że dom został wybudowany niezgodnie z warunkami zabudowy. Pozwolenie na użytkowanie jest konieczne także w przypadku, jeżeli inwestorzy chcą rozpocząć użytkowanie domu przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych. W rzadkich wypadkach zdarza się, że w pozwoleniu na budowę widnieje zapis o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W budynku można zamieszkać, jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nikt się od niej nie odwoła

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć:

 • oryginalny, uzupełniony dziennik budowy
 • oświadczenie kierownika budowy, z informacją, że dom wybudowano zgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego, a teren budowy został uporządkowany
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, w przypadku gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich zagospodarowania
 • protokoły z kontroli, jeżeli miały miejsce
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) powstałą po zakończeniu budowy domu

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

To jedna z ostatnich formalności, które muszą zostać dopełnione przez inwestora. Wniosek o nadanie numeru porządkowego składa się w Urzędzie Gminy lub Miasta. Zarówno czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku  jaki i ilość niezbędnych, załączonych dokumentów są indywidualnie określone przez każdą gminę. Warto wcześniej sprawdzić jakie dokumenty są wymagane w gminie, na terenie której znajduje się konkretna działka.

Zameldowanie na pobyt stały

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały składa się w Urzędzie Miasta lub Gminy, odpowiednim dla miejscowości, w której został wybudowany dom. Złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji urzędu są bezpłatne. Razem z wnioskiem należy przedstawić:

 • dowód osobisty
 • akt własności nieruchomości
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zamieszkania
 • zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do użytkowania domu lub pozwolenie na użytkowanie

Czytaj również:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia