Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Zanim zaczniesz

Wybór firmy budowlanej

Właściwy wybór sprawdzonej i wykwalifikowanej ekipy budowlanej, zapewni szybkie i prawidłowe postawienie domu. Najpierw jednak należy zadbać o dobry kosztorys, na podstawie którego będzie można porównać oferty różnych firm. Pozwoli on zweryfikować propozycje, a na etapie budowania pomoże pilnować kosztów.

Gdzie znaleźć dobrego fachowca?

Szukając odpowiedniego wykonawcy trzeba zorientować się w ofercie rynkowej – warto poszukać informacji w Internecie, odwiedzić okoliczne place budów i popytać znajomych, którzy budują lub budowali. Można również zasięgnąć porady u architekta, gdyż często współpracuje on z konkretnymi ekipami, a te, starając się utrzymać dobrą opinię w środowisku, wykonują swoje obowiązki rzetelnie i fachowo. Dobrze jest sprawdzić przygotowanie zawodowe i posiadane uprawnienia budowlańców. Niektórzy producenci materiałów budowlanych posiadają listy certyfikowanych, godnych polecenia fachowców i warto skorzystać z takiej rekomendacji. 

Porównanie kosztów

Przy porównywaniu ofert można odrzucić te najdroższe i najtańsze. Wykonawca powinien przedstawić wybudowane obiekty, okazać referencje, dobrze jest też porozmawiać z osobami, które korzystały z usług danej firmy. Nigdy jednak nie daje to pełnej gwarancji, że firma „z polecenia” będzie lepsza niż wykonawca wybrany w drodze przeprowadzonego przez nas przetargu.

Zadbaj o formalności

Po podjęciu decyzji o wyborze ekipy budowlanej ważne jest podpisanie umowy i zadbanie w niej o szczegóły oraz precyzję sformułowań dotyczących terminów, zakresu wykonywanych prac oraz wysokości i etapów płatności. W umowie trzeba określić, z jakich materiałów będzie budowany dom, kto dokona ich zakupu i zadba o transport. Jeżeli materiały kupuje i dostarcza wykonawca, to on odpowiada za ich rodzaj i parametry, które muszą odpowiadać założeniom projektu, oraz za ewentualne wady. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać rodzaju materiałów. 

W umowie warto również zawrzeć punkt o maksymalnych narzutach na materiały kupowane przez wykonawcę, stawkach za robociznę (czy rozliczana jest za metr kwadratowy, czy za godzinę pracy), o zakresie prac, kosztach sprzętu budowlanego (np. koparki) oraz terminach i sposobach płatności. Terminy można wskazać konkretnymi datami, ale lepiej powiązać je z poszczególnymi etapami prac. Wtedy warto pamiętać o punkcie umowy, który zobowiąże wykonawcę do powiadomienia inwestora o zakończeniu danego etapu.

Dobrze jest także zastrzec w umowie potwierdzenie odbioru protokołem, który zostanie podpisany przez strony. Po odbiorze każdego etapu budowy trzeba zapłacić wynagrodzenie wykonawcy zależne od wcześniejszych ustaleń. Integralną częścią umowy powinien być harmonogram prac, który pozwoli kontrolować cały proces. Do umowy musi być dołączony projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

Kontrola prac

Dobrze jest pojawiać się na placu budowy w miarę często i kontaktować się z kierownikiem budowy, aby być na bieżąco z wszelkimi działaniami i postępem pracy. Przekazując teren budowy najlepiej jest zacząć od podpisania protokołu – ma to istotne znaczenie, gdyż od tego momentu wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy. Jednak dotyczy to jedynie generalnego wykonawcy, nie ma natomiast zastosowania w przypadku budowy etapami lub systemem gospodarczym.

Należy unikać płacenia na podstawie protokołu powykonawczego, nie ustalając wcześniej użycia konkretnych materiałów, gdyż wiąże się to ze znaczną dowolnością ich wyboru przez wykonawcę, a dla inwestora skutkuje wyższą ceną, np. kiedy wykonawca osadzi droższe okna. 

Inwestor zastępczy

Wielu inwestorów jest zbyt zaangażowanych w pracę zawodową czy jakiekolwiek inne zajęcia, aby móc poświęcić odpowiednio dużo czasu na dokładne pilnowanie swojej budowy. Znakomitą alternatywą dla tych osób jest skorzystanie z usług tzw. inwestora zastępczego, który praktycznie może zastąpić inwestora we wszystkich sprawach dotyczących budowy domu. Począwszy od ustalenia, jakie materiały mają być zastosowane podczas budowy, poprzez ustalenie budżetu przeznaczonego na każdy z etapów inwestycji, harmonogramu prac i zapotrzebowania na wykonawców, aż po zaangażowanie dobrej, sprawdzonej ekipy budowlanej i realizację założonego wcześniej planu. Jednak każde z działań musi zaaprobować sam inwestor – właściciel przyszłego domu.Może Cię zainteresować:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia