Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Stan surowy otwarty

Rodzaje stropów

Zadaniem stropu jest usztywnienie budynku, oddzielenie dwóch poziomów, utrudnienie przepływu hałasu i ciepła między dwoma kondygnacjami. Odpowiednio wytrzymały strop powinien być wytrzymały i sztywny – nie może się uginać ani drgać. Współczesna technologia pozostawia inwestorom szeroką swobodę wyboru w kwestii zastosowanego w budynku stropu. Do najczęściej stosowanych rozwiązań wciąż należy strop gęstożebrowy oraz strop drewniany. 

Strop gęstożebrowy

Stropy gęstożebrowe składają się z belek żelbetowych stanowiących żebra stropu i pustaków, którymi wypełnia się przestrzeń między belkami. Żebra mogą być przygotowywane na budowie lub dostarczane jako elementy prefabrykowane. Pustaki mogą zostać wykonane z różnych materiałów (ceramika, beton zwykły lub lekki, beton komórkowy, styropian wypełniany betonem). Jest to bardzo korzystne gdyż pozwala na użycie tego samego materiału, który zastosowano do budowy ścian.

Strop gęstożebrowy (typu Teriva)

Jest to najczęściej spotykany typ stropów gęstożebrowych konstruowany z części drobnowymiarowych. Elementem konstrukcyjnym są tutaj prefabrykowane belki żelbetowe, między którymi umieszcza się pustaki stropowe (betonowe, ceramiczne lub keramzytowe). Całość jest zalewana warstwą nadbetonu. Dzięki takiej konstrukcji strop jest jednocześnie lekki i bardzo wytrzymały. Co istotne, przeznaczony jest on do montażu ręcznego – nie wymaga więc użycia ciężkiego sprzętu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania (jak zresztą wszystkich stropów żelbetowych) jest to, że strop pracuje jako tarcza, usztywniając dodatkowo ustrój konstrukcyjny budynku.

Stropy gęstożebrowe żelbetowe betonowane na miejscu budowy

Do tej grupy należą stropy wykonywane na deskowaniu z żeber o rozstawie osiowym nie większym niż 90 cm oraz stropy z płyty. Jako dodatkową izolację, wolne przestrzenie między żebrami można wypełnić skrzynkami. Stropy te są znajdują szerokie zastosowanie w budynkach o konstrukcji mieszanej i szkieletowej, gdyż mogą być dostosowane do różnych schematów statycznych rozpiętości i obciążeń. Do tej grupy stropów zaliczamy m.in.: stropy gęstożebrowe z wypełnieniem z cegły dziurawki, stropy gęstożebrowe z wypełnieniem pustakami oraz stropy z blokami z lekkiego betonu.

Stropy drewniane

Należą do najstarszych rodzajów stropów używanych w budownictwie. Obecnie w konstrukcjach domów jednorodzinnych często stosuje się strop belkowy – o konstrukcji nośnej z belek ułożonych jednokierunkowo, widocznych od spodu stropu lub zakrytych podsufitką. W takim stropie wypełnienie przestrzeni międzybelkowych nie współpracuje statycznie z belkami.

Stropy drewniane są znacznie lżejsze od żelbetowych, tańsze w realizacji oraz zapewniają łatwość wykonania wszelkich przeróbek już w trakcie użytkowania. Do ich wad natomiast należą: mała odporność ogniowa (konieczność impregnacji), niewielka odporność na korozję biologiczną i wilgoć, słabe właściwości dźwiękochłonne oraz brak współpracy z konstrukcją nośną budynku – z tego względu są one polecane przy domach parterowych.

Konstrukcja stropów drewnianych

Drewniane stropy wykonane są z opartych na ścianach bali i ułożonej na nich podłogi z desek. Przy dużych rozpiętościach stosuje się również podciągi, na których opierają się żebra. Lekkie stropy drewniane stosuje się w domach wykonanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Konstrukcja składa się z gęsto rozmieszczonych żeber i poszycia. Żebra wykonane są z bali wzajemnie usztywnionych przewiązkami z desek. Od spodu konstrukcję osłaniamy np. płytami gipsowo-kartonowymi, a środek wypełniamy wełną mineralną.

Przy stropach drewnianych bardzo ważną sprawą jest stosowanie odpowiedniego drewna, które musi spełnić szereg wymagań. Do budowy powinno się stosować sprężyste i łatwe do obróbki drewno sosnowe lub świerkowe nieco trudniejsze w obróbce z powodu mniejszej sprężystości. Tarcica powinna być z czterech stron strugana (zwiększa to odporność na działanie ognia) i nie może mieć normowo określonych wad. Drewno konstrukcyjne powinno mieć klasę K27. Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej nie powinna być większa niż 18% przy elementach obudowanych i nie więcej niż 23% przy elementach na otwartym powietrzu.

Stropy ceglane zbrojone i niezbrojone

Do stropów ceglanych zaliczamy sklepienia i płyty z różnego rodzaju cegieł pełnych lub z pustaków. W tych stropach naprężenia ściskające przenoszone są przez cegły i zaprawę w spoinach. Zadaniem zaprawy łączącej cegły jest otulenie zbrojenia, związanie cegieł i wypełnienie spoin. W stropach o tej konstrukcji nie występują płyty betonowe, czy też żebra betonowe. Stropy z płytami są łatwe w wykonaniu jednak przy większych rozpiętościach belek okazują się droższe ze względu na znaczny ciężar belek stalowych. Płyty ciężkie i półciężkie mają znacznie większy ciężar od stropów prefabrykowanych, co jest ich poważną wadą. Stropy płytowe z cegieł były bardzo rozpowszechnione w budownictwie pierwszych lat powojennych ze względu na materiał uzyskiwany z rozbiórek.

Stropy masywne żelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania

Są to stropy, których wykonanie wymaga użycia deskowań i rusztowań oraz dużego wkładu pracy w dość długim czasie – z tego względu są one rzadko stosowane w budownictwie. W skład tej grupy stropów wchodzą m.in.: stropy płytowe bezbelkowe, stropy żelbetowe płytowo – żebrowe, stropy żelbetowe grzybkowe oraz płyty betonowane na belkach stalowych.

Stropy żelbetowe prefabrykowane

W skład tej grupy stropów wchodzą stropy, które montowane są na miejscu wbudowania, bez deskowań i rusztowań. Budowa stropu żelbetowego pozwala uniknąć deskowania, gwarantuje oszczędność materiału i krótszy czas realizacji. Dzięki tym cechom stropy te są często wykonywane w budynkach typowych i przy zastosowaniu przemysłowych metod budowania. W budownictwie mieszkaniowym stropy żelbetowe występują w postaci wielkich płyt prefabrykowanych o wymiarach równych powierzchni całego pomieszczenia.

Stropy ceramiczno - żelbetowe

Są wykonywane z różnego rodzaju pustaków ceramicznych i betonu. Spoiny pomiędzy pustakami w tych stropach powinny być tak wypełnione, aby było pełne przekazanie obciążeń pomiędzy pustakami.

Stropy szklano - żelbetowe

Stropy te mają konstrukcję płyty żelbetowej z zabetonowanymi kształtkami szklanymi, które umożliwiają przenikanie światła przez strop. Kształtki mogą być: kwadratowe prostokątne lub okrągłe.

Strop płytowy:

Stropy płytowe są zdecydowanie rzadziej stosowane w budownictwie jednorodzinnym niż stropy gęsrożebrowe. Zdarza się jednak, że niektóre konstrukcje wymagają zastosowania stropu płytowego. Wśród tego rodzaju konstrukcji wyróżniamy: stropy płytowo-żebrowe, stropy monolityczne i stropy prefabrykowane.

Strop płytowo-żebrowy

Jego konstrukcja składa się z żelbetowej płyty oraz belek tzw. podciągów i żeber. W układzie szkieletowym żebra opierają się jedynie na słupach, natomiast w układzie mieszanym – na słupach i ścianach. Jeżeli rozpiętość między ścianami konstrukcyjnymi nie przekracza 8 metrów żebra opiera się bezpośrednio na ścianach, podciągi nie są więc konieczne. Stropy tego typu mogą być prefabrykowane lub wykonane bezpośrednio na budowie. 

Strop monolityczny

Potocznie nazywa się go wylewanym – jest to odpowiednio zbrojona płyta betonowa, wykonywana bezpośrednio na placu budowy. Z ekonomicznego punktu widzenia, ten rodzaj stropu nadaje się do przekrywania pomieszczeń przy odległościach ścian nośnych wynoszących od 2 do 5 m. Przy większych rozpiętościach grubość płyty i ilość zbrojenia, a co za tym idzie – koszty stropu – rosną tak, że użycie tej technologii staje się nieopłacalne. Strop monolityczny wykazuje się niewielką grubością przy jednoczesnej dużej stabilności i znakomitej izolacyjności akustycznej. Dobrze współpracuje z konstrukcja nośną budynku. Niestety pracochłonność wykonania – konieczność stemplowania i deskowania oraz stosunkowo długi czas schnięcia betonu sprawiają, że wielu inwestorów rezygnuje z tego rozwiązania.

Stropy prefabrykowane

Uznaje się je za mniej stabilne niż stropy monolityczne - nie usztywniają tak dobrze konstrukcji budynku, jednak ich wykonanie jest zdecydowanie tańsze i szybsze. W wielu przypadkach również elementy prefabrykowane charakteryzują się lepszą jakością od wykonanych bezpośrednio na budowie. Płyty można zamówić w różnych kształtach i wymiarach – ich rozpiętość może dochodzić do 12 metrów – a także z wcięciami, np. dla instalacji wodno-kanalizacyjnej. Montaż odbywa się bardzo szybko, ale wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.   


Może Cię zainteresować:

  • Technologie budowy stropów

    Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych gdyż od jego wytrzymałości i stabilności w dużej mierze zależy bezpieczeństwo budynku.

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia