Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

OUTLET projektów 50% rabatu na domy z kolekcji

50% RABATU na projekty z kolekcji OUTLET. Gotowe projekty domów dostępne od ręki tańsze o połowę. Wszystkie projekty w outletowych cenach wymagają aktualizacji do Warunków Technicznych 2021, można je dostosować do nowych warunków z pomocą architekta adaptującego. 


Zasady zakupu projektów z kolekcji OUTLET

Uprzejmie informujemy, że:

1. kolekcja Outlet obejmuje projekty, których cena jest obniżona o 50%, w związku z tym, że:  

a) mają współczynnik EP większy od 70 kWh/(mkw x rok), a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), zwanego dalej Warunkami technicznymi 2021, cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, od 1 stycznia 2021 dla domów jednorodzinnych powinno być mniejsze od 70kWh/(mkw x rok)

b) część konstrukcyjna projektu wymaga adaptacji zgodnie z wykazem polskich norm powołanych w tym samym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), zwanego dalej Warunkami technicznymi 2021, zgodnie z par. 204 ust. 4 tego Rozporządzenia - załącznik nr 1, l.p. 49 (Eurokody), obowiązuje od 1.01.2021.

c) ich szczegółowy zakres i forma wymagają dostosowania do przepisów wprowadzonych nowelizacją Prawa budowlanego, a tu w szczególności art. 34 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)  oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zmianami). Projekty z kolekcji Outlet są dostępne w 4 egzemplarzach, w takiej właśnie formie można złożyć projekt do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę do 19.09.2021 r.

2. Zgodnie z w/w przepisami, projekty te wymagają aktualizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów.  Na etapie adaptacji konieczne jest dostosowanie projektu do aktualnych Warunków technicznych 2021, opisanych w punkcie 1 lit a) i b). Projekty z tej kolekcji  można złożyć do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę w wersji sprzed nowelizacji, o której mowa w punkcie 1 lit.c), do 19.09.2021.

3. W związku z tym informujemy Państwa o konieczności dostosowania Projektu z kolekcji Outlet przed jego wykorzystaniem w budownictwie do aktualnych Warunków technicznych 2021 oraz Prawa budowlanego, w szczególności w zakresie jego szczegółowego zakresu i formy, określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zmianami) oraz art. 34 ustawy Prawa budowlane w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), co będzie wymagało poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów tej aktualizacji, które to koszty nie będą w żadnym zakresie obciążały Pracowni.

4. Wydanie Projektu z kolekcji Outlet w stanie opisanym wyżej, tj. niedostosowanego do aktualnych Warunków technicznych 2021 oraz od 19.09.2021 do aktualnego szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwagi na obniżenie z tego powodu ceny projektu, nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Pracownię, a tym samym w stosunku do „Projektu” jako przedmiotu sprzedaży wyłączona zostaje rękojmia za wady rzeczy sprzedanej w opisanym wyżej zakresie, w związku z czym Kupujący nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń w tym zakresie, w tym także roszczeń wynikających z wykorzystania niedostosowanego lub niewłaściwie dostosowanego Projektu. Wyłączenie odpowiedzialności Pracowni nie dotyczy jednak roszczeń z rękojmi w zakresie niewskazanym w punktach od 1 do -3 powyżej.

5. Zamawiając projekt z kolekcji Outlet Kupujący  wyraża zgodę i akceptuje okoliczności opisane w punktach od 1 do 4 powyżej.

* Przed zakupem projektu katalogowego z kolekcji OUTLET prosimy o kontakt z Działem sprzedaży Pracowni ARCHIPELAG.
** Projekty domów z kolekcji OUTLET nie są objęte innymi promocjami Pracowni ARCHIPELAG i się z nimi nie łączą. 


Zobacz projekty domów OUTLET

KONTAKT 

Dział Sprzedaży 

tel.: 71 798 38 00

e-mail: biuro@archipelag.pl

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia