Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Czyste Powietrze – nowy program dopłat dla domów

We wrześniu 2018 roku ruszył program Czyste Powietrze, w ramach którego można skorzystać z dopłat przeznaczonych na wymianę pieców i termomodernizację budynków. Program jest odpowiedzią na coraz gorszy stan powietrza i ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń́ wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?  

Z programu mogą skorzystać osoby, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku:

·      właściciele już istniejących domów jednorodzinnych

·      osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy nowego budynku jednorodzinnego

Na co można uzyskać dopłatę?

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

·      wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)

·      zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

·      docieplenie przegród budynku

·      wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

·      montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

·      instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

·      montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program będzie realizowany przez 12 lat (do 30.09.2029 r.), przy czym przez 10 lat będzie można składać wnioski (do 30.06.2027 r.)  – nabór już trwa. Sam budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. 

Progi dotacji 

 Do końca roku 2018 wysokość dofinansowania będzie się wahać między 30 a 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Sytuacja ma ulec zmianie od 1 stycznia 2019 – wówczas dofinansowanie wyniesie między 40 a 90%, natomiast 30% dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Kolejne przewidziane progi w przyznawaniu dotacji programu Czyste Powietrze w odniesieniu do sumy kosztów kwalifikowanych to:

•    do 90% - dochód netto poniżej 600 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 10%. kosztów

    do 80% - dochód netto 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20% kosztów

   do 70% – dochód netto 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30% kosztów

   do 60% – dochód netto 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40% kosztów

   do 50% – dochód netto 1201-1400 zł na osobę – pożyczka do 50% kosztów

   do 40% – dochód netto 1401-1600 zł na osobę – pożyczka do 60% kosztów

   do 30% – dochód netto powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70% kosztów.

Koszty kwalifikowane są dzielone na dotację/pożyczkę przy ich łącznej wartości w granicach 7-53 tys. zł. Kwoty kosztów kwalifikowanych powyżej 53 tys. zł mogą być sfinansowane w formie pożyczki. Nie będą rozpatrywane wnioski na przedsięwzięcia o wartości poniżej 7 tys. zł.

 

Program Czyste Powietrze dla budynków nowobudowanych

Z programu Czyste Powietrze, w przypadku budynków nowobudowanych, mogą być sfinansowane:

·      zakup i montaż OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) – tylko w formie pożyczki

·      zakup i montaż źródeł ciepła – dotacja i pożyczka

pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

·      w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z poźn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz

·      poniesienia wydatków do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/informacje/


Zobacz projekty domów z dotacją w Programie Czyste Powietrze

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia