Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Zanim zaczniesz

Adaptacja projektu

Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji do działki, na której chcemy go wybudować. Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków gruntowych, śniegowych i wiatrowych, a także do indywidualnych wymagań inwestora. 

Co to jest adaptacja?

Adaptacja projektu gotowego to przede wszystkim przystosowanie konstrukcji fundamentu ścian konstrukcyjnych i dachu do warunków miejscowych dotyczących działki, na której ma stanąć dom, oraz do warunków zabudowy określonych w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy. Polska jest podzielona na strefy obciążeń konstrukcyjnych (zwane także strefami klimatycznymi) powodowanych opadami śniegu oraz wiatrami – biorąc pod uwagę normy określone dla odpowiedniej strefy, projektant wykonujący adaptację musi zmodyfikować projekt, aby konstrukcja dachu fundamentów i ścian nośnych odpowiadała właściwym normom. W czasie opracowania adaptacji bardzo często inwestorzy wprowadzają zmiany do projektu oryginalnego, zwłaszcza dotyczące rozkładu pomieszczeń. Trzeba pamiętać, że im większe zmiany, tym większy koszt i dłuższy czas potrzebny na wykonanie projektu budowlanego.

Zakres adaptacji

·      Wymogi formalno-prawne (decyzja o warunkach zabudowy, uzgodnienia z konstruktorem)

·      Dostosowanie konstrukcji (strefy przemarzania, warunki geotechniczne, strefa obciążenia wiatrem, śniegiem)

·      Dostosowanie projektu do istniejącego uzbrojenia terenu (dostęp do prądu, wody, gazu – alternatywne rozwiązania)

W ramach adaptacji należy również:

•   sporządzić projekt przyłączy zewnętrznych

•   sprawdzić wymiary przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej – wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej/wiatrowej

•   sporządzić plan zagospodarowania terenu działki na odpowiedniej mapie geodezyjnej w skali 1:500 

W ramach adaptacji można:

•   zmienić usytuowanie ścianek działowych

•   zmienić wielkości i rozkład pomieszczeń

•   zmienić technologię budowy ścian, fundamentów, stropów albo dachu i jego pokrycia (bez zmiany kąta nachylenia połaci)

•   zmienić sposób ogrzewania lub doprowadzenia ścieków oraz przebiegu instalacji wewnętrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawy mediów

Jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń:

telefon: 71 798 38 49
e-mail: zmiany@archipelag.pl

Dział zmian ARCHIPELAGU  

•   Pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb

•   Szybka realizacja – oszczędność czasu

•   Zmiany bezpośrednio u autora projektu

•   Fachowe doradztwo


Czytaj również:

  • Ustalenie warunków przyłączenia mediów

    Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia do sieci, należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o ich określenie do lokalnych dostawców mediów (zakład energetyczny, wodno-kanalizacyjny, gazowniczy, ciepłowniczy).

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia