Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Zanim zaczniesz

10 kroków – od projektu do budowy domu

Po znalezieniu wymarzonego projektu domu jednorodzinnego czeka na inwestora nie lada wyzwanie budowa. Podpowiadamy, jakie kolejne czynności należy podjąć i jakie warunki spełnić, aby proces ten przebiegał bez zakłóceń.

10 kroków

1. Należy złożyć zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Zawiadamia się organ wydający pozwolenie na budowę – trzeba to zrobić co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac na budowie. Do zawiadomienia dołącza się również pisemne oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania nią.

Do składanego wniosku o pozwolenia na budowę należy dołączyć:

–  4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami - opracowane zgodnie z ustaleniami Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wymogami ustawy, innymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane)

–  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

–  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis z planu miejscowego

–  specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra dotyczącą projektów budowlanych zawierających nowe nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach

–  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu inwestora.

2. Trzeba zarejestrować dziennik budowy w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, najczęściej jest to starostwo powiatowe:

–  na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy –  musi być widoczna!

–  należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy

3. Geodeta (uprawniony) musi wytyczyć budynek na działce i dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy. Warto zatrudnić swojego inspektora nadzoru budowlanego, który w imieniu inwestora będzie sprawdzał jakość wykonanych prac i dokonywał stosownych wpisów w dzienniku budowy.

4. Rozpoczęcie prac ziemnych i realizacja kolejnych etapów inwestycji.

Cały proces budowy i jego poszczególne etapy muszą być odnotowywane w dzienniku budowy.

5. Trzeba zgłosić wykonanie przyłączy i sieci wewnątrz budynku. Zgłoszenia składa się w zakładzie gazowniczym, energetycznym i telekomunikacyjnym, wodociągach itp. Każdy zakład protokolarnie dokonuje odbioru danej instalacji i przyłączenia do sieci głównej.

 Aby mieć wodę, prąd czy gaz, należy zawrzeć stosowne umowy o dostawę mediów.

6. Należy poddać weryfikacji przewody kominowe – protokół kominiarski.

7. Powykonawcza inwentaryzacja budynku – sprawdzenie, czy został wybudowany zgodnie z planem.

8. W Wydziale Geodezji należy uzyskać zaświadczenie o nadaniu właściwego numeru posesji.

9. Należy zawiadomić urząd (organ wydający pozwolenie na budowę) o zakończeniu budowy – trzeba to zrobić co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do użytkowania.

10. Meldunek – wystarczy zgłosić się do Wydziału Ewidencji Ludności (we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy).


ZAPYTAJ | SKONSULTUJ | POZNAJ SZCZEGÓŁY


Dział Adaptacji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG


Czytaj również:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia