Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Wybór i zakup działki

Badanie gruntu przed budową

Aby uniknąć problemów związanych z budową domu na nieznanym i niepewnym terenie, przed rozpoczęciem inwestycji, warto zapoznać się z mapą geologiczną lub zlecić wykonanie badania geotechnicznego danej działki. Pozwoli to wyeliminować, m.in. ryzyko zapadania się fundamentów. 

Mapy geologiczne

Jeśli chcemy poznać warunki gruntowe danej działki, możemy się zwrócić do Urzędu Gminy lub Miasta o udostępnienie map geologicznych i hydrogeologicznych. Możemy również zlecić fachowcowi wykonanie badania geotechnicznego, które szczegółowo zobrazuje właściwości danego gruntu. Prawo nie nakłada na inwestora obowiązku przeprowadzenia badań geotechnicznych, ale czasami projekt budowlany musi zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (o konieczności wykonania takich badań decyduje projektant obiektu).

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja geotechniczna zawiera:

▪    informacje dotyczące rodzajów gruntów występujących w podłożu naszej działki, ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych

▪    wskazanie, które grunty są nośne, a które nie

▪    informację o głębokości występowania wód gruntowych i ich wpływie na posadowienie budynku oraz realizację robót ziemnych

▪    wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań dotyczące posadowienia budynkuCzytaj również:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia