Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  (MPZP) to dokument dostępny w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, który precyzyjnie określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu, który precyzyjnie określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu – zapisy te są niezmienne i według nich należy kształtować przyszłą zabudowę dla konkretnej działki.

Od czego zacząć?

Jeżeli teren nie jest jeszcze objęty planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W Urzędzie Gminy należy również uzyskać informacje, czy wybrana działka jest rzeczywiście przeznaczona w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wgląd w plan zagospodarowania jest jawny i ogólnodostępny, oznacza to, że nie trzeba uzasadniać swojego wniosku, ani posiadać tytułu prawnego do nieruchomości - urzędnik gminy nie może odmówić przedstawienia informacji, ani umożliwienia wglądu w plan. Odpłatne jest dopiero wydanie wypisu z rejestru gruntów dla działki i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntu.

Procedurę uchwalania planu i jego zawartości określa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

Co zawiera MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera informacje m.in. o:

 • przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi). Jeżeli jednak teren ma inne przeznaczenie (rolne, leśne, usługowe, produkcyjne itd.), to w takiej sytuacji należy się liczyć z dodatkową procedurą przekwalifikowania działki
 • charakterze i gabarytach zabudowy - projekt domu, musi odpowiadać założeniom planu zagospodarowania, dotyczy to nie tylko rodzaju zabudowy (jednorodzinna, szeregowa itp.), lecz także liczby kondygnacji, powierzchni i linii zabudowy, kształtu dachu, kąta nachylania połaci itp.
 • przebiegu ulic - dotyczy to zarówno istniejących dróg, jak i projektowanych, określane są także w ten sposób linie zabudowy - informacje te umożliwiają ustalenie, czy na wybranej działce w ogóle możliwe będzie wybudowanie domu (np. działka może być częściowo przeznaczona pod drogę)
 • zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane
 • strefach ochrony konserwatorskiej - jeśli działka znajduje się w takiej strefie, bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie bardzo skrupulatnie dostosować architekturę domu do istniejącej zabudowy
 • strefach ochronnych - działka może być położona w pasie terenu, na którym obowiązuje częściowy lub całkowity zakaz budowy ze względu na obecność w pobliżu np. ujęć wody, linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków, dużych zakładów produkcyjnych czy parków krajobrazowych albo rezerwatów przyrody
 • planowanych w pobliżu obiektach - to pomoże stwierdzić, czy w okolicy nie pojawią się w przyszłości obiekty, które mogłyby być uciążliwe albo szkodliwe, lub przeciwnie - pojawią się obiekty bardzo pożądane (centrum handlowe, szkoła, dom kultury itd.)

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków? 

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów dla działki i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy właściwego dla obszaru, na którego terenie leży działka, na której inwestor chce zrealizować inwestycję. Wraz ze składanym wnioskiem należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi: 

- od wypisu:

do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu:

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (i nie więcej niż 200 zł)

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Podstawa prawna

Termin wydania dokumentu to 14 dni – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W praktyce organy wydają wypis i wyrys w terminie od 7 dni do miesiąca.Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

telefon: 71 798 38 00
e-mail: biuro@archipelag.pl  

Odwiedź nas: ul. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00


Zainteresuje Cię:

 • Budowa domu bez pozwolenia

  Od 28 czerwca 2015 roku budowa domu jednorodzinnego lub letniskowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia prac wystarczy zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu. Nowelizacja ma na celu [...]

  Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia