Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Mapa do celów projektowych

Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 jest niezbędne do stworzenia projektu budowlanego. Mapę taką musi wykreślić geodeta z uprawnieniami. 

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno-wysokościowa, na którą architekt adaptujący naniesie obrys przyszłego domu. Niezbędne jest wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych. W zależności od regionu koszt mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego może wahać się w granicach 400-1000 zł.

Mapa powinna zawierać elemanty określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • granice działek
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  • linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.
  • usytuowanie zieleni wysokiej
  • usytuowanie innych obiektówCzytaj również:


  • Decyzja o warunkach zabudowy

    Decyzja o warunkach zabudowy jest konieczna, jeżeli zakładamy postawienie domu na działce, która znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia