Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Dokumenty

Formalności przy uzyskaniu pozwolenia na budowę

Gdy mamy już zakupioną idealną działkę, kolejnym krokiem jest wybór projektu domu. Po znalezieniu optymalnego projektu, takiego, który będzie odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom całej rodziny, czeka nas nie lada wyzwanie – budowa. Aby przebiegała sprawnie, należy dobrze zaplanować kolejne etapy i budżet całej naszej inwestycji. Najpierw jednak trzeba uzyskać pozwolenie na budowę domu, a jest to droga wymagająca załatwienia szeregu formalności.

Adaptacja projektu gotowego

Każdy gotowy projekt domu jednorodzinnego musi zostać zaadaptowany przez uprawnionego architekta do obowiązującej na danym terenie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (lub do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Obowiązkowa adaptacja to wykonanie na mapie do celów projektowych planu zagospodarowania działki wraz z projektem przyłączy do mediów, co jest konieczne, aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ Polska jest podzielona na kilka stref obciążeń konstrukcyjnych (zwanych także strefami klimatycznymi), w zależności od opadów śniegu i siły wiatru – projektant wykonujący adaptację musi zmodyfikować projekt tak, aby konstrukcja dachu fundamentów i ścian nośnych odpowiadała właściwym normom. Gotowy projekt domu jednorodzinnego można adaptować do swoich potrzeb (ale tylko za zgodą autora).

Zmiany w projekcie

W czasie opracowywania adaptacji inwestorzy bardzo często wprowadzają zmiany do projektu oryginalnego, zwłaszcza te, dotyczące rozkładu pomieszczeń, przestawienia ścianek działowych, rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych. Rozsądne zmiany są jak najbardziej pożądane, gdyż im dokładniej zaplanujemy wszystko na etapie projektu, tym mniej poprawek czeka nas w trakcie i po postawieniu domu. Pamiętajmy jednak, że im większe i bardziej skomplikowane będą to modyfikacje, tym większy koszt i dłuższy czas potrzebny na wykonanie projektu. Dlatego, dokładnej analizie poddajmy wszelkie pomysły i skonsultujmy je z architektem.

Do obowiązku projektanta wykonującego adaptacje należy sprawdzenie i naniesienie zmian: 

  • wymiarów fundamentów – wynikających z dostosowania obiektu do warunków gruntowo-wodnych (głębokość przemarzania, nośność, poziom wód gruntowych…)
  • wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej – wynikających z dostosowania budynku do strefy śniegowej/wiatrowej,
  • sprawdzenie instalacji pod kątem dostępności sieci przesyłowych oraz zaprojektowaniem rozwiązań alternatywnych w przypadku ich braku.

Wszystkie zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na projekt lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę uprawnioną.

Co zawiera projekt domu?

Zmiany w projekcie gotowym

Szacunkowe koszty, które musi ponieść inwestor, aby uzyskać pozwolenie na budowę Szacunkowe koszty, które musi ponieść inwestor, aby uzyskać pozwolenie na budowę

DZIAŁ ZMIAN: 

tel.:  +48 71 798 38 49 (w godz. od 8.00 do 13.00)
e-mail: zmiany@archipelag.pl

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG


Czytaj również:

  • Budowa domu bez pozwolenia

    Od 28 czerwca 2015 roku budowa domu jednorodzinnego lub letniskowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia prac wystarczy zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu. Nowelizacja ma na celu [...]

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia