Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Stan zero

Uporządkowanie działki

Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym, zabezpieczając na etapie robót skarpy wykopu oraz odprowadzenie wód gruntowych lub opadowych z dna wykopu. Należy przy tym uwzględnić zalecenia wynikające z przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Zdjęcie humusu

Przed wykonaniem wykopu pod fundament trzeba z wcześniej wytyczonego obszaru usunąć humus, czyli warstwę ziemi roślinnej o grubość ok. 20-30 cm oraz zabezpieczyć drzewa rosnące na działce przed uszkodzeniem ich podczas prac budowlanych. Zdjęcie humusu najczęściej wykonuje się mechanicznie. Ziemię warto składować na terenie działki (w pryzmach o wysokości nie większej niż 1,5 m) – przyda się ona do późniejszego wyrównania i zagospodarowania terenu, np. pod ogród.

Przygotowanie budowy do robót fundamentowych

Wykopy pod fundamenty na ogół wykonuje się częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie. Prace powinny być przeprowadzone starannie, tak aby uniknąć naruszenia gruntu rodzimego, na którym będzie się opierał fundament. Podczas wykonywania robót fundamentowych usuwa się paliki, którymi geodeta wyznaczył zarys domu. Zastępuje się je ławami sznurowymi, umieszczonymi 0,5-2 m poza obrysem przyszłego wykopu. Do palików przybija się poziomo deski – na przedłużeniu linii przebiegu wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku – między którymi rozciąga się sznur. Trzeba uważać, żeby podczas wykonywania prac ziemnych nie doszło do przesunięcia ław sznurowych, gdyż skutkowałoby to ponownym wyznaczeniem obrysu budynku. Jeżeli fundamentem mają być ławy, wtedy wykop pod budynek wykonuje się szerzej.

PAMIĘTAJ

Na etapie robót ziemnych należy szczególnie zadbać o zachowanie w nienaruszonej formie warstwy gruntu bezpośrednio pod fundamentami, stąd ostatnie 10-15 cm wykopu należy wykonać ręcznie. W zależności od gruntu i poziomu wód gruntowych, trzeba zabezpieczyć wykop przed gromadzeniem się wody na etapie szalowania, betonowania i wiązania fundamentów, a także wykonania niezbędnych izolacji. W przypadku głębokich wykopów, należy pamiętać o zabezpieczeniu ścian wykopu przed obsunięciem. Pod planowanymi fundamentami zalecane jest wykonanie wylewki z chudego betonu o grubości 10 cm.


Czytaj również:

  • Fundamenty

    Fundamenty stanowią podstawę budynku, są najbardziej narażone na szkodliwe działanie wilgoci, w tym wód gruntowych oraz wpływ zamarzającego i odmarzającego podłoża.

    Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia