Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Szczelność powietrzna budynku

Szczelność przegród zewnętrznych budynku oraz połączeń między nimi to podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania domu o obniżonym zużyciu energii. Hermetyczna obudowa ogranicza straty ciepła oraz eliminuje zjawisko zawilgocenia przegród budowlanych. Szczeliny mogą ponadto powodować przemarznięcia, pęknięcia ścian oraz zmniejszać komfort użytkowania domu. W energooszczędnym, dobrze zaizolowanym budynku, kluczową rolę pełni wentylacja mechaniczna, a otwory nawiewne i wywiewne mają szczegółowo zaprojektowane miejsca. Dopływ świeżego powietrza poprzez okna, może być regulowany i nie powoduje szkód budowlanych.

Konsekwencje niskiej szczelności obudowy:

  • niekontrolowany przepływ powietrza przez szczeliny i pęknięcia w przegrodach
  • międzywarstwowa kondensacja pary wodnej
  • grzyby pleśniowe i szkody budowlane
  • pogorszenie izolacyjności cieplnej i trwałości przegrody
  • obniżenie jakości środowiska wewnętrznego: lokalne przeciągi i zwiększone straty ciepła związane z podgrzewaniem powietrza infiltrującego
  • zaburzenia w pracy systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • dodatkowe straty ciepła mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną budynku
  • brak możliwości osiągnięcia oczekiwanego standardu energetycznego pomimo zastosowania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Ważny współczynnik λ

Aby można było uzyskać niską wartość współczynnika przenikania ciepła U, materiał izolacyjny powinien charakteryzować się jak najmniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (W/mK). Dostępne na rynku materiały posiadają bardzo dobre parametry, np. λ = 0,036 W/mK, dzięki czemu z powodzeniem spełniają wymagania domów energooszczędnych.  

Test szczelności powietrznej budynku

Test polega na bezinwazyjnym pomiarze szczelności obudowy budynku. Wyróżnia się dwa rodzaje pomiarów: podciśnieniowy i nadciśnieniowy, oba są tak samo miarodajne. W zależności od potrzeb, można wykonać jeden lub oba testy.

Testy wykonuje się przy pomocy wentylatora, który zostaje zamontowany w drzwiach zewnętrznych. Wszystkie pozostałe otwory okienne i drzwiowe oraz otwory technologiczne łączące dom ze środowiskiem zewnętrznym muszą być zamknięte. Z kolei drzwi wewnętrzne powinny być otwarte. W zależności od rodzaju testu, do budynku wtłacza się lub wyciąga powietrze, do momentu, aż we wnętrzu nie powstanie ciśnienie lub podciśnienie rzędu 50 MPa. Na podstawie kubatury wewnętrznej i wielkości strumienia powietrza określa się wskaźnik n50 oceniający szczelność. Na koniec opracowuje się protokół dla inwestora.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z nowelizacją przepisów budowlanych wprowadzoną w 2014 roku: „Zaleca się, aby po zakończeniu budowy budynek mieszkalny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków. 

Otwory okienne i drzwiowe

Drzwi i okna to newralgiczne punkty domu, w których mogą pojawiać się mostki cieplne. Ryzyko to może wyeliminować profesjonalny montaż – ościeżnica okna powinna stykać się z warstwą izolacji ściany zewnętrznej. Bardzo dobrym sposobem montażu okien i drzwi jest mocowanie okien w warstwie ocieplenia za pomocą specjalnych łączników. W zależności od standardu, lokalizacji i rodzaju budynku współczynnik Ud dla drzwi z ramą powinien wynosić od 0,70 do 1,50 W/m2K. Nie należy montować dobrych drzwi w złej ramie, ponieważ doprowadzi to do zwiększenia strat ciepła.

Energooszczędna przeszklenia

W domach energooszczędnych należy stosować okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Na rynku dostępne są różne typy energooszczędnych okien: drewniane, PCV i aluminiowe, szklone podwójnie lub potrójnie, a także wykonane ze specjalnego szkła. W nowoczesnych oknach stosowane są zestawy szklane złożone z dwóch lub trzech fabrycznie ze sobą sklejonych szyb, przy czym kilkumilimetrowa przestrzeń miedzy nimi jest wypełniona gazem szlachetnym. 


Może Cię zainteresować:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia