Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Izolacja termiczna - ścianki kolankowe i szczytowe

Miejsca, w których warstwy dachu skośnego stykają się ze ścianami zewnętrznymi, są szczególnie narażone na straty ciepła i powstanie mostków termicznych. Dotyczy to m.in. ścian szczytowych lub ścianek kolankowych poddaszy nieużytkowych i przestrzeni nieogrzewanych. Aby zminimalizować ryzyko utraty ciepła należy odpowiednio wykonać izolację termiczną i zachować jej ciągłość na całej długości.

Zalecenia dla materiałów izolacyjnych określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
  • powinny być układane w sposób niepowodujący powstawania mostków cieplnych, szczeliny większe niż 2 mm powinny być wypełniane klinowymi wycinkami z zastosowanego materiału izolacyjnego lub pianką PUR
  • w przypadku stosowania łączników mechanicznych lub odwróconego układu warstw należy uwzględnić poprawki zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” Zastosowane łączniki mechaniczne powinny powodować powstanie jak najmniejszych mostków cieplnych, np. dzięki zastosowaniu trzpienia o małym współczynniku przewodzenia ciepła i zatyczek KES
  • mogą być jedynie klejone do ścian zewnętrznych w przypadku budynków niskich nienarażonych na oddziaływanie silnego wiatru. W jakich dokładnie przypadkach można zrezygnować z łączników mechanicznych, określa instrukcja ITB nr 334
  • powinny być klejone w taki sposób, aby nie dochodziło do cyrkulacji powietrza pomiędzy warstwą izolacji a ścianą nośną
  • powinny być przyjazne dla środowiska naturalnego i poddawać się recyklingowi,
  • układne pomiędzy, np. drewnianymi krokwiami, nie powinny powodować powstania mostków cieplnych, dlatego zaleca się układanie naprzemiennie dwóch warstw izolacji w dachach skośnych. Jednocześnie należy dążyć do zmniejszenia udziału drewna w warstwie izolacji poprzez zastosowanie, np. belek dwuteowych


Może Cię zainteresować:

Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Warunki wycofania zgody

Przy czym zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w niniejszym

czytaj całość ›
Pouczenie

Jednocześnie Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia