Ulubione projekty

Twoja lista jest pusta

Dodano projekt

Usunięto projekt

Biomasa

Biomasa to wszystkie stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla paliw tradycyjnych, dodatkowo jest łatwa do pozyskania, a produkty jej spalania mniej zanieczyszczają środowisko niż produkty spalania węgla. W gospodarstwach domowych najczęściej wykorzystuje się biomasę w postaci peletów i brykietów – sprasowanych trocin, wiórów, słomy, ziaren zbóż i pestek owoców. 

Architekt radzi

Inaczej mówiąc, biomasą jest cała istniejąca na ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które ulegają biodegradacji. Surowa biomasa jest już źródłem energii, jednak często zostaje poddawana odpowiednim procesom fizycznym i chemicznym, które sprawiają, że dany surowiec zyskuje wyższe parametry energetyczne. Każda biomasa używana do produkcji energii jest biopaliwem. 

Spalanie biomasy

Z każdym rokiem coraz więcej osób w Polsce decyduje się na ogrzewanie domu przy pomocy kotłów na biomasę. Planując wybór takiego sposobu ogrzewania warto pamiętać, że kotly na biomasę potrzebują dużej przestrzeni, a samo paliwo powinno być składowane tak, aby nie uległo zawilgoceniu. Najkorzystniej pod względem ekonomicznym jest zaopatrywać się w odpady drzewne (kora, gałęzie, trociny, wióry) w najbliższym leśnictwie lub tartaku. Biomasa jest bardzo efektywnym surowcem energetycznym – spalanie jednego załadunku może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. 

Zalety stosowania biomasy:

 • jest nieszkodliwa dla środowiska. Podczas spalania biomasy powstaje zerowy bilans emisji dwutlenku węgla oraz niższa niż w przypadku paliw kopalnych, emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla
 • stanowi odnawialne źródło energii
 • bezpieczeństwo energetyczne – produkując krajową biomasę, kraj częściowo uniezależnia się od sprzedawców ropy i gazu z innych państw
 • zapobieganie marnotrawieniu żywności i odpadów z produkcji rolnej i leśnej, utylizacja odpadów komunalnych. Możliwość uzyskania dochodów z nadprodukcji oraz z odpadów, które w przeciwnym wypadku uległyby zniszczeniu. Słoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak czy pozostałości z przerobu owoców, a nawet zwierzęce odchody to cenne surowce energetyczne
 • szeroka dostępność do zasobów biomasy, w przeciwieństwie do ograniczonych zasobów paliw kopalnych, czy zawodności energii wiatru czy słońca
 • biopaliwa są łatwe do przechowywania i magazynowania
 • brak zagrożeń związanych z przewożeniem paliwa, w przeciwieństwie do np. transportowania ropy
 • wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru
 • dzięki uprawom roślin przeznaczonych na cele energetyczne, można zagospodarować nieużytki rolne oraz tereny poprzemysłowe, na których, z powodu skażenia gleby, niemożliwa jest uprawa roślin spożywczych. Takie działania wspomagają rozwój rolnictwa oraz pośrednio pomagają tworzyć nowe miejsca pracy 

Wady stosowania biomasy:

 • ryzyko zawilgocenia biomasy utrudnia jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych
 • wartość energetyczna surowca jest mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych, stąd konieczność przetwarzania biomasy
 • cześć odpadów jest dostępna tylko sezonowo
 • ryzyko wprowadzenia monokultury w uprawie roślin
 • spalanie biomasy zawierającej pestycydy, tworzywa sztuczne czy związki chloropochodne powoduje powstanie związków o toksycznym i rakotwórczym działaniu


Czytaj również:

 • Kotły grzewcze

  Wybór źródła ciepła ma kluczowe znaczenie w perspektywie wydatków inwestycyjnych, przyszłych kosztów eksploatacji budynku oraz komfortu użytkowania instalacji i emisji gazów cieplarnianych.

  Więcej
Bezpłatna pomoc architekta

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Zamawiając usługi forum i dzienników budowy, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na świadczenie tych usług i przetwarzanie przez Usługodawcę, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J., jako Administratora danych, podanych w formularzu danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu ARCHIPELAG.pl.

Jeśli chcesz także otrzymywać bonusy i informacje dotyczące akcji promocyjnych naszych i naszych Partnerów, wyraź zgodę dodatkową i zaznacz odpowiednie pole. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG A. Wójciak, R. Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. M. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, nr KRS 0000123673, NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Cię, że (przeczytaj klauzulę informacyjną):

czytaj całość ›
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia