iClient.dictionaryLoadComplete({ "Languages":["PL"], "Phrases":{ "gl_page":["Strona"], "sys_failure_ValueEmpty":["Pole nie może być puste"], "sys2_failure_ValueEmpty":["Pole nie może być puste"], "sys_Page_RecordTitle":["Strona"], "sys_Page_New_RecordTitle":["Strona"], "sys_section_Settings":["Ustawienia"], "sys2_button_settings":["Ustawienia"], "sys_text_block_delete_confirm":["Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten element?"], "sys2_delete_confirm":["Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten element?"], "sys_text_cancel":["Anuluj"], "sys2_button_cancel":["Anuluj"], "sys_text_description":["Opis"], "sys2_file_body":["Opis"], "sys_text_login":["Zaloguj się"], "sys2_button_login":["Zaloguj się"], "sys_text_login_password":["Hasło"], "sys2_login_password":["Hasło"], "sys_text_logout":["Wyloguj się"], "sys2_button_logout":["Wyloguj się"], "sys_text_ok":["OK"], "sys2_button_ok":["OK"], "sys_text_record_delete":["Usuń"], "sys2_button_delete":["Usuń"], "sys_text_record_edit":["Edytuj"], "sys2_button_edit":["Edytuj"], "sys_text_record_preview":["Podgląd"], "sys2_button_preview":["Podgląd"], "sys_text_record_save":["Zapisz"], "sys2_button_save":["Zapisz"], "sys_text_record_saveclose":["Zapisz i zamknij"], "sys2_button_saveclose":["Zapisz i zamknij"], "sys_text_record_send":["Wyślij"], "sys2_button_send":["Wyślij"], "sys_text_title":["Tytuł"], "sys2_file_title":["Tytuł"], "sys2_button_clone":["Duplikuj"], "sys2_button_close":["Zamknij"], "sys2_button_export":["Eksport"], "sys2_button_import":["Import"], "sys2_button_new":["Nowy"], "sys2_button_no":["Nie"], "sys2_button_open":["Otwórz"], "sys2_button_saveaccept":["Zapisz i przekaż do akceptacji"], "sys2_button_savedraft":["Zapisz jako szkic"], "sys2_button_upload":["Pobierz z dysku"], "sys2_button_yes":["Tak"], "sys2_delete_confirm_count":["Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te ({Count}) elementy?"], "sys2_delete_error":["Wystąpił błąd podczas usuwania elementów."], "sys2_delete_failure":["Nie usunięto ({Count}) elementów."], "sys2_delete_window":["Usuwanie"], "sys2_element_count":["Liczba elementów"], "sys2_element_none":["brak elementów"], "sys2_element_selected":["zaznaczonych"], "sys2_file_drop":["Upuść pliki tutaj..."], "sys2_file_error":["Wystąpił błąd w trakcie pobierania pliku."], "sys2_file_uploading":["Trwa wysyłanie pliku na serwer"], "sys2_login_name":["Login lub adres e-mail"], "sys2_login_persistent":["zapamiętaj mnie"], "sys2_login_window":["Logowanie"], "sys2_logout_text":["Czy jesteś pewien, że chcesz się wylogować?"], "sys2_logout_window":["Wylogowanie"], "sys2_text_error":["Błąd"], "sys2_text_loading":["Ładowanie danych..."] } });