Projekty domów
do 120m²

Projekty domów
120 - 160m²

Projekty domów
powyżej 160m²

Wszystkie
projekty domów

Projekty domów
z dopłatą

Zadzwoń:
(071) 798 38 00

 
2002-06-21
Wokół domu  

Keramzyt do ogrodu

Keramzyt - kruszywo otrzymywane z naturalnej gliny cieszy się obecnie ogromną popularnością w polskim budownictwie. Mało osób wie jednak o tym że w postaci granulatu jest to idealny materiał do stosowania w ogrodnictwie.

System korzeniowy każdej rośliny powinien otrzymywać tlen do oddychania oraz wodę w odpowiednich proporcjach dla właściwej wegetacji . Keramzyt jest materiałem który dba o jednoczesne spełnienie tych warunków. Ze względu na unikalne cechy doskonale zabezpiecza on rośliny przed odparowywaniem wilgoci z podłoża spulchnia glebę oraz poprawia dopływ tlenu do korzeni..

Obecny na polskim rynku lekki keramzyt Optiroc jest wyjątkowo dobrym materiałem wspomagającym uprawę roślin w ogrodach szklarniach i doniczkach. Kruszywo to powstaje w wyniku mechanicznego uplastycznienia a następnie wypalenia w temperaturze 1200°C naturalnego surowca - gliny. Jest to materiał chemicznie obojętny odporny na działanie bakterii grzybów pleśni gryzoni i innych szkodników. Keramzyt posiada niską nasiąkliwość dobrą termoizolacyjność i bardzo korzystne właściwości drenujące. Jest prawie niezniszczalny jego żywotność można porównać z trwałością cegły wysokiej klasy. Z upływem czasu nie traci swoich właściwości - dzięki temu można go wielokrotnie używać. Do ogrodnictwa i prac drenarskich polecany jest keramzyt Optiroc o frakcji 10-20 mm.

Keramzyt na... słabe korzenie

Keramzyt Optiroc jest idealnym materiałem do stosowania w ogrodnictwie ponieważ spulchnia glebę i zabezpiecza ją skutecznie przed nadmiernym odparowywaniem wilgoci. Zwiększa jednocześnie zdolności drenażowe i wspomaga korzystny obieg powietrza wewnątrz warstwy uprawnej. Dzięki swoim unikalnym cechom keramzyt poprawia stabilność strukturalną gleby zapobiega niepożądanemu mieszaniu się dwóch typów podłoża tworząc warstwę odsączającą oraz utrzymuje system korzeniowy przy hydroponicznej uprawie roślin. Jeżeli system korzeniowy roślin nie może się w pełni rozwinąć z powodu zbyt dużej spoistości i zwięzłości gleby mieszając grunt z keramzytem powodujemy spulchnienie podłoża a dzięki temu ułatwiamy rozrastanie się korzeni i łatwiejsze dotarcie do nich wilgoci. Kruszywo to pomaga także kształtować tereny zieleni podnosi ich walory estetyczne oraz skutecznie przeciwdziała rozrostowi chwastów.

Keramzyt można stosować w różny sposób w zależności od zwartości gruntu stopnia nawodnienia możliwości drenarskich oraz od sposobu ekspozycji. Kruszywo to można mieszać z gruntem rodzimym układać pomiędzy warstwą urodzajną a trudno przepuszczalnym podłożem lub układać na powierzchni gleby. Najprostszym sposobem zastosowania keramzytu jest wysypanie go wokół drzew i krzewów. Warstwa kruszywa Optiroc ułożona w małym obniżeniu terenu utrzymuje wilgoć w gruncie. Aby to osiągnąć do tej pory stosowana była kora w której często znajdowały się szkodniki. Użycie keramzytu eliminuje takie niebezpieczeństwo. Dodatkowo na powierzchni pokrytej tym kruszywem nie będą pleniły się chwasty i łatwiej będzie także utrzymać porządek. Brązowe granulki keramzytu tworzą także estetyczne uzupełnienie działkowego krajobrazu. Ułożenie keramzytu w ogrodzie jest bardzo proste - wystarczy wykonać wokół roślin rodzaj zagłębionych doniczek o promieniu 20-25 cm wykonanych z 15 cm warstwy keramzytu. Przy układaniu kruszywa Optiroc na większej powierzchni z wierzchu warstwy uprawnej należy każdorazowo wybrać grunt na głębokość 4-8 cm i na jego miejsce wysypać keramzyt. Szczególnie dokładnie należy przygotować miejsca na terenie o znacznej pochyłości. Keramzyt Optiroc granulacji 10-20 mm ma ciężar 230-310 kg/m3 czyli jest znacznie lżejszy od wody. Dlatego niewłaściwe ułożenie może powodować jego wypłukanie spod drzewek i krzewów.

Keramzyt idealnie nadaje się również do domowych upraw. W doniczkach lub skrzynkach na balkonie układa się go warstwami na przemian z ziemią urodzajną. Zalecany sposób to wykonanie pięciu warstw a pierwsza i ostania warstwa powinna być warstwą keramzytu. Kruszywo to spełnia tutaj ono te same role co w ogrodzie: reguluje właściwe ilości dostarczanego tlenu i wody do systemu korzeniowego zapobiegając jednocześnie gniciu korzeni oraz podnosi walory estetyczne. Możliwe jest także hodowanie roślin w samym granulacie niezbędne jest jednak w takim wypadku oprócz odpowiedniego podlewania nawożenie ich odżywiającym roztworem co dwa tygodnie. Znakomite efekty przynosi hodowla ogórków w keramzycie.

Suchą noga po ogrodzie

W naszych ogródkach często występują miejsca stale podmokłe w których tworzy się błoto. W takich sytuacjach możemy wykorzystać drenujące zalety keramzytu. Wykonanie z tego kruszywa z lekkiej podbudowy pod ścieżkę lub placyk wokół grilla a następnie ułożenie na niej płyt chodnikowych kamiennych lub wysypanie żwiru skutecznie odizoluje je od wilgoci i umożliwi poruszanie się bez kaloszy w miejscach wcześniej niedostępnych. Z doświadczenia wynika że klasyczne działkowe dróżki wykonane z ciężkich materiałów takich jak żwir czy betonowe płytki nie zdają w tych miejscach egzaminu ponieważ w krótkim czasie toną one w rozmokłym podłożu. Drenujące podbudowy pod ścieżki ogrodowe można wykonać na kilka sposobów. Pracę rozpoczynamy od wybrania ziemi na głębokość około 20 cm. Najłatwiej to wykonać wtedy gdy grunt jest stosunkowo suchy. Następnie wykładamy uzyskane koryto geowłókniną o szerokości równej podwójnej szerokości ścieżki plus 50 cm wysypujemy do zagłębienia keramzyt na grubość około 20 cm i przykrywamy go nadmiarem tkaniny. Geowłóknina zabezpiecza kruszywo przed zamuleniem i wypłukiwaniem przez wodę. Na takim podłożu możemy wykonać nawierzchnię z 5-7 cm zaprawy cementowej lub 7-10 cm warstwy żwiru. Inny sposób to ustawienie po obu stronach ścieżki obrzeży betonowych lub palików palisadowych tak aby wystawały kilka cm powyżej terenu i wsypanie pomiędzy nie keramzytu na grubość około 20 cm. Następnie kruszywo zagęszcza się przez ubicie i stabilizuje powierzchniowo piaskiem lub drobnym keramzytem frakcji 0-4 mm oraz cementem. Na tak uzyskanym podłożu układamy płyty kamienne lub chodnikowe. Ważne jest aby nawierzchnia ścieżki znajdowała się ponad poziomem wody. Ścieżki czy podjazdy wykonane z użyciem keramzytu nie będą się zapadać w błocie i skutecznie chronić przed wodą pod warunkiem że warstwa tego kruszywa będzie odpowiedniej grubości. Musi być zachowana zasada że ciężar ułożonego keramzytu plus nawierzchni (betonowej żwirowej czy z płytek) musi być mniejszy od ciężaru wybranej ziemi. Przy bardzo dużym napływie wody wskazane jest ułożenie rur drenażowych z odpowiednim spadkiem na dnie koryta wypełnionego keramzytem.

Zielony dach

Coraz częściej na dachach budynków zamiast klasycznego pokrycia zakładane są prawdziwe ogrody. Uprawiać tam możemy trawy kwiaty warzywa byliny krzewy a nawet... drzewa. Warstwa keramzytu ułożona na "zielonym dachu" spełnia kilka funkcji jednocześnie: izoluje termicznie pomieszczenia poniżej stanowi szkielet utrzymujący system korzeniowy roślin ułatwia doprowadzenie wilgoci oraz działa drenująco odprowadzając nadmiar wód opadowych.

Znajomość budowy systemu korzeniowego pozwala na określenie niezbędnej grubości warstwy wegetacyjnej roślin. I tak dla mchów i traw grubość podłoża nie powinna być mniejsza niż 6-10 cm dla bylin 15-25 cm dla kwiatów 20-30 cm dla krzewów o wys. 40-80 cm minimalna grubość podłoża to 15-25 cm a dla krzewów o wysokości większej niż 80 cm powinna ona wynosić 30-50 cm. Podłoże dla drzew należy każdorazowo wykonywać indywidualnie. Aby dobrze zaprojektować i wykonać zielony dach należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: - izolacja na stropie musi być wodoszczelna i sprawdzona - warstwa drenująca musi skutecznie odprowadzać nadmiar wody opadowej - warstwa oddzielająca musi skutecznie chronić niższe warstwy przed penetracją korzeni - warstwa uprawna musi być dostosowana do przewidywanej roślinności. Wykonanie ogrodu na dachu jest dość złożonym zadaniem wymagającym specjalistycznej wiedzy - dlatego należy je raczej powierzyć fachowcom.

Źródło: Optiroc Polska

Optiroc

Wyszukiwanie tekstowe: